ÖSTERBOTTENS KUSTTRAKTER 2020

– GRÖNA NÄRINGAR PÅ EN BLÅ ÅKER

 

Kustaktionsgruppen (KAG) är ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Österbotten 2020 är en plats för livskraftiga kustsamhällen där det fortfarande frodas en fiskerinäring med framtidstro och som är stadd i utveckling. Intressenterna utnyttjar ny kunskap och möjligheter till diversifiering av verksamheten för att skapa sysselsättning för sig själva och andra och bidra till att hålla kust- och skärgårdsbyarna levande. Inom KAG arbetar vi enligt devisen Kustnära är lika med ansvarsfullhet och hållbarhet. Vi vill främja gröna näringar på den blåa åkern! 

Vårt verksamhetsområde ses nedan.