Seminarium 

Hur kan vi stärka fiskerinäringen kring Bottniska viken?

6-8.2 2017 Rantasipi, Vasa

Under seminariet samlades aktörer kring Bottniska viken för att fundera hur man kan stärka fiskerinäringen och blå tillväxt vid Bottniska viken.  

Genom att klicka på denna länk hittar ni presentationer som gjordes av föreläsarna vid seminariet.

ÖSTERBOTTENS KUSTTRAKTER 2020

– GRÖNA NÄRINGAR PÅ EN BLÅ ÅKER

 

Kustaktionsgruppen (KAG) är ett fristående finansieringsprogram under Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Österbotten 2020 är en plats för livskraftiga kustsamhällen där det fortfarande frodas en fiskerinäring med framtidstro och som är stadd i utveckling. Intressenterna utnyttjar ny kunskap och möjligheter till diversifiering av verksamheten för att skapa sysselsättning för sig själva och andra och bidra till att hålla kust- och skärgårdsbyarna levande. Inom KAG arbetar vi enligt devisen Kustnära är lika med ansvarsfullhet och hållbarhet. Vi vill främja gröna näringar på den blåa åkern! 

Vårt verksamhetsområde ses nedan.